Midt Norge
Agder

Hovedkontor:

Pegasus Kontroll AS
Narviga 23
4633 Kristiansand S

Telefon 99 15 05 00
post@pegasus-kontroll.no

Trondheim og Midt Norge

Midt norge

Trøndelag ledes av Avdelingssjef Kjersti Dybvadskog.
Kontoradressen er Granåsveien 1, 7048 Trondheim
Mail til Kjersti : kjersti.dybvadskog@precont-pegasus.com
Telefon: +47 90103979

KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.