Nord Norge
Agder

Hovedkontor:

Pegasus Kontroll AS
Narviga 23
4633 Kristiansand S

Telefon 99 15 05 00
post@pegasus-kontroll.no

Nord Norge

24 gode grunner til å velge Bodø | Bodø i Vinden

Avdelingen i Nord Norge ledes av Regionssjef Bjørn-Erik Nyrud.
Kontoradressen er Storgata 30, 8006 Bodø
Mail til Bjørn-Erik er :bjornerik@precont-pegasus.com
Telefon +47 99272702

KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.