Oslo
Agder

Hovedkontor:

Pegasus Kontroll AS
Narviga 23
4633 Kristiansand S

Telefon 99 15 05 00
post@pegasus-kontroll.no

Oslo og Østlandsområdet

OSLO

Avdelingen Oslo og Østlandet ledes av Regionssjef Morten Haugen.
Kontoradressen er Fornebuveien 1-3, 1366 Lysaker
Mail til Morten er : mh@pegasus-kontroll.no
Telefon +47 94865860

KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.