Rogaland
Agder

Hovedkontor:

Pegasus Kontroll AS
Narviga 23
4633 Kristiansand S

Telefon 99 15 05 00
post@pegasus-kontroll.no

Stavanger og Rogaland

Rogaland

Avdelingen i Rogaland ledes av regionssjef Mette Kirkeby.
Kontoradressen er Slettestrandveien 2, 4032 Stavanger
Mail til Mette : mette@pegasus-kontroll.no
Telefon: +47 93228892

KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.