Underslagssaker
Underslagssaker

Underslag er en av de aller største svinnkildene i varehandels- og servicenæringen.

Pegasus Kontroll har lang erfaring, de rette metodene og de rette verktøyene for å sikre en god og korrekt gjennomføring av underslagssaker.

Underslagssaker

Underslag er en av de aller største svinnkildene i varehandels- og servicenæringen og det er av avgjørende betydning at alle slike saker blir forberedt, dokumentert og gjennomført på en korrekt og god måte.

Pegasus Kontroll har lang og god erfaring i gjennomføring av underslagssaker og har mellom 200-300 saker hvert år. Dette sikrer at du som arbeidsgiver får en vel gjennomført sak og du unngår senere rettslige etterspill.

I underslagssaker er ofte alternativene å bruke eksterne som Pegasus for å sikre en god gjennomføring eller gjøre det selv og kanskje miste muligheten til å sikre tilbakebetaling av  beløpet som er underslått. En investering i å bruke Pegasus som rådgiver i underslagssaker, gir i snitt 8 x beløpet igjen i form av gjeldsbrev el.

Hva gjør vi?

-Utreder underslagssaker fra A til Å.

-Kontroll og analysetjenester som bidrar til å avdekke uærlige medarbeidere.

-Bygger sak ved konkrete mistanker, med utgangspunkt i at saken skal være god nok for strafferett og arbeidsrett.

-Tar oppklaringssamtaler med de involverte, der alt håndteres formelt riktig.

-Er med på drøftingsmøter som rådgiver.

-Politianmeldelser og gjeldsbrev.

Etter en gjennomført underslagssak vil fokuset ofte gå fra å bygge en sak mot den som underslår til å forebygge evt. kommende underslagssaker. Pegasus kan i dette arbeidet bidra til å innføre de momentene vi ser som avgjørende for å unngå fremtidige saker:

-Gode instrukser og rutiner

-En klar og tydelig ledelse

-En klar og tydelig kontroll- og oppfølgingskultur

Pegasus vil på denne måten, i tett samarbeid med deg som bedriftsleder, sørge for en bedre økonomi i bedriften gjennom reduserte muligheter for underslag!

Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester knyttet opp mot underslagssaker!

AKTUELT

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.
KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.