Underslagssaker
Underslagssaker

Underslag er en av de aller største svinnkildene i varehandels- og servicenæringen.

Pegasus Kontroll har lang erfaring, de rette metodene og de rette verktøyene for å sikre en god og korrekt gjennomføring av underslagssaker.

Underslagssaker

Underslag er en av de aller største svinnkildene i varehandels- og servicenæringen og det er av avgjørende betydning at alle slike saker blir forberedt, dokumentert og gjennomført på en korrekt og god måte.

Pegasus Kontroll har lang og god erfaring i gjennomføring av underslagssaker og har mellom 200-300 saker hvert år. Dette sikrer at du som arbeidsgiver får en vel gjennomført sak og du unngår senere rettslige etterspill.

I underslagssaker er ofte alternativene å bruke eksterne som Pegasus for å sikre en god gjennomføring eller gjøre det selv og kanskje miste muligheten til å sikre tilbakebetaling av  beløpet som er underslått. En investering i å bruke Pegasus som rådgiver i underslagssaker, gir i snitt 8 x beløpet igjen i form av gjeldsbrev el.

Hva gjør vi?

-Utreder underslagssaker fra A til Å.

-Kontroll og analysetjenester som bidrar til å avdekke uærlige medarbeidere.

-Bygger sak ved konkrete mistanker, med utgangspunkt i at saken skal være god nok for strafferett og arbeidsrett.

-Tar oppklaringssamtaler med de involverte, der alt håndteres formelt riktig.

-Er med på drøftingsmøter som rådgiver.

-Politianmeldelser og gjeldsbrev.

Etter en gjennomført underslagssak vil fokuset ofte gå fra å bygge en sak mot den som underslår til å forebygge evt. kommende underslagssaker. Pegasus kan i dette arbeidet bidra til å innføre de momentene vi ser som avgjørende for å unngå fremtidige saker:

-Gode instrukser og rutiner

-En klar og tydelig ledelse

-En klar og tydelig kontroll- og oppfølgingskultur

Pegasus vil på denne måten, i tett samarbeid med deg som bedriftsleder, sørge for en bedre økonomi i bedriften gjennom reduserte muligheter for underslag!

Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester knyttet opp mot underslagssaker!

AKTUELT

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.
KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.