Konseptmålinger
Konseptmålinger

Blir konseptet gjennomført til punkt og prikke på alle avdelingene dine?

Konseptmålinger

Som kjedeleder eller franchiseeier for en varehandelskjede, restaurantkjede el., legger man ned mye ressurser i å utarbeide et godt og velfungerende konsept, med en klar og tydelig standard for hvordan hver enkelt ting skal gjennomføres ute i den enkelte avdeling.

Dette kan være helt avgjørende elementer for hvordan ditt konsept blir oppfattet av kundene, f.eks. om avdelingen fremstår slik du ønsker alle avdelingene fremstår, hvordan kortvarige kampanjer el. blir gjennomført i avdelingene, hvordan den enkelte medarbeider gjennomfører et fokusområde innen personlig service el.

Er du som kjedeleder eller franchiseeier sikker på at de fastsatte standardene dine på både teknisk (innredning, skilting, varetrykk mm.) og personlig (service) blir etterlevd ute på hver enkelt avdeling?

Våre målere er opplært og har god erfaring fra å gjennomføre målinger av disse elementene på en objektiv måte.

Sammen definerer vi det du ønsker en tilbakemelding på og så blir det definerte klare målekriterier på hvert enkelt moment. Alle målingene gjennomføres deretter ihht. de fastsatte kriteriene og score, kommentarer og bilder dokumenterer målingen.

Gjennom dette får du en klar og tydelig tilbakemelding på hva som fungerer ut på avdelingene dine og hva som ikke gjør det? Med en slik objektiv måling på bordet, er det enklere å ta fatt på og prioritere de tingene som er viktigst for at konseptet ditt skal fungere best mulig.

Kontakt oss for mer informasjon om våre konseptmålinger!

AKTUELT

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.
KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.