Oslo
Agder

Hovedkontor:

Pegasus Kontroll AS
Narviga 23
4633 Kristiansand S

Telefon 99 15 05 00
post@pegasus-kontroll.no

Oslo og Østlandsområdet

OSLO

Avdelingen Oslo og Østlandet ledes av Regionssjef Bjørn-Erik Nyrud.
Kontoradressen er Fornebuveien 1-3, 1366 Lysaker
Mail til Bjørn-Erik er :bjornerik@precont-pegasus.com
Telefon +47 99272702

KONTAKT OSS
Vil du vite mer om våre tjenester eller be om et tilbud, vil vi ringe deg innen 24 timer.